Đếm đến 8

Giáo án: Đếm đến 8

LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC                    Hoạt động: Làm quen với toán                    Đề tài: Đếm đến 8 – Nhận biết nhóm có số lượng là 8      – Nhận biết chữ số 8                    Lứa tuổi: MGL 5-6 tuổi  

KPKH

GIÁO ÁN: KPKH: Bé biết những nghề gì?

LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC               Hoạt động: Khám phá khoa học               Đề tài: Bé biết những nghề gì?               Đối tượng:  MGL               Số lượng : 25 – 28 trẻ               Thời gian: 30- 35 phút              

Thiết kế bài giảng E-learning

Bài giảng E-learning

E-learning được đánh giá là phương pháp học tập rất hiệu quả nhờ nội dung đa dạng, có sự tương tác cao giữa giáo viên và học sinh. Khi E-learning đang dần trở thành xu hướng tất yếu trong nền

Gà học chữ.

Gà học chữ

ST: Phan Trung Hiếu Ngày đầu đến lớp Cô dạy chữ O Gà Trống thích chí Gáy vang “ó …ò” Thương cô Gà Mái Đánh vần chẳng xong Lục cà lục cục Kiếm ổ rơm nằm Đến môn tập viết