Thơ: Xoè tay

Em xòe tay ra Em xòe tay ra Xinh như nở hoa Như hai trang vở Em vẽ em tô Khi muốn thưa cô, Phong Thu Tay giơ lên trước Khi em cất bước Tay vung nhịp nhàng Khi hát

Thơ: Đàn kiến nó đi

Một đàn kiến nhỏ Chạy ngược chạy xuôi Chẳng ra hàng một Chẳng thành hàng đôi Đang chạy bên này Lại sang bên nọ Cắm cổ cắm đầu Kìa trông xấu quá Chúng em vào lớp Sóng bước hai hàng