“Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, học hành là ngoan”

“Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, học hành là ngoan”