Thơ: Ăn quả

Bé ăn nhiều quả                 
Người khỏe mạnh ra            
Bé ăn quả na                       
Càng thêm rắn chắc             
Bé ăn quả mận                      
Da dẻ hồng hào                     
Bé ăn quả đào                       
Sạch răng sạch lưỡi             

Bé ăn quả bưởi
Nhiều sinh tố C
Bé ăn quả lê
Càng thêm man mát
Bé ăn nhiều quả
Bé ăn nhiều vào
Khỏe mạnh, hồng hào
Chăm ngoan học giỏi.

Hồng Thu sưu tầm

One comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *