nguyenthithuy.com

Truyện: Ba anh em

Một ông cụ có một ngôi nhà nhỏ và ba con trai. Cụ muốn cho các con học nghề bèn bảo các con:  – Các con, mỗi người hãy học lấy một nghề. Sau này, ai tài giỏi nhất cha

truyện hai anh em

Truyện: Hai anh em

Ngày xưa có hai anh em mồ côi cha mẹ. Người anh chăm chỉ lao động, còn người em lười nhác suốt ngày rong chơi.Một hôm, người anh nói với em:– Nếu chúng mình không chịu khó làm việc thì