Thơ: Tình bạn

Hôm nay đến lớp Thấy vắng Thỏ Nâu Các bạn hỏi nhau Thỏ đi đâu thế? Gấu liền nói khẽ: “ Thỏ bị ốm rồi! Này các bạn ơi! Đi thăm Thỏ nhé! Gấu tôi mua khế Khế ngọt lại