Thiết kế bài giảng E-learning

Bài giảng E-learning

E-learning được đánh giá là phương pháp học tập rất hiệu quả nhờ nội dung đa dạng, có sự tương tác cao giữa giáo viên và học sinh. Khi E-learning đang dần trở thành xu hướng tất yếu trong nền

Gà học chữ.

Gà học chữ

ST: Phan Trung Hiếu Ngày đầu đến lớp Cô dạy chữ O Gà Trống thích chí Gáy vang “ó …ò” Thương cô Gà Mái Đánh vần chẳng xong Lục cà lục cục Kiếm ổ rơm nằm Đến môn tập viết