GIÁO ÁN

Lĩnh vực: Phát triển thẩm mĩ Hoạt động: Tạo Hình Đề tài: Trang trí chiếc váy tặng mẹ Lứa tuổi: Mẫu giáo lớn Số lượng trẻ: 24 trẻ Thời gian 30 – 35 phút             I. MỤC ĐÍCH:           1.Kiến