Thơ: Bập bênh

Bập bềnh bập bênh Nhún chân cho dẻo Nhịp bênh cho khéo Lên xuống thật đều Bé như cánh diều Bay trong trời rộng Bé như cánh chim Vỗ vào xanh thắm Bạn bè vui lắm Tít mắt cười vang