nguyenthithuy.com

Thơ: Ông cháu nhà vịt

Ông làm vịt lớn

Cháu làm vịt con

“Cáp cáp cạp cạp”

Miệng kêu rất giòn

Xập xòe hai cánh

Ông cháu nhà vịt

Chạy vòng quanh sân

Trò chơi đã nhạt

Ông lấy kẹo ra

Vịt con mắt sáng

Như là sao sa…

Trần Minh

One comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *