Thơ: Tay ngoan

Tay thò tay thụt                    
Tay thụt tay thò                   
Tay múa xòe hoa               
Đẹp xinh muời ngón

Tay ngoan vòng đón              
Khách đến thăm nhà              
Tay biết xòe ra                     
“Ú, a” cùng bạn.  

Tay ngoan buổi sáng
Chải răng trắng tinh
Tay biết xếp hình
Viết bài làm toán

Tay ngoan sạch đẹp
Tự biết chăm lo
Tay thụt tay thò
Tay thò tay thụt.

ST: Võ Thị Như Chơn
             

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *