Thơ: Lời bé

Mẹ đi trực vắng nhà                     Mẹ đi trực mang theo
Như vắng hơn một nửa                Tiếng ồn ào la hét           
Bếp thất thường đỏ lửa                Vắng một ngày mới biết
Đường ra chợ thêm xa                  Tiếng ồn ào cũng vui
    Mẹ đi trực vắng nhà                          Mẹ đi trực vắng nhà   
    Cơm chỉ thường một món            Như thiếu hơn một nửa
    Mèo con cũng kêu chán              Dáng mẹ về trước cửa
    Tròn xoe mắt: “Meo meo”.          Ba mừng vui hơn con.

ST: Nguyễn Văn Bình

2 comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *